Lönsam säkerhet
 
 
  Hem | Författaren | Föredrag | Senaste nytt | Kontakt

Vänd säkerhetsarbetet från kostnad till värdefull resurs.

Säkerhetsarbetet anses i många verksamheter vara ett nödvändigt ont och en kostnad. Den här boken beskriver konsten att vända säkerhetsarbetet från en kostnad till en värdeskapade resurs och intäktskälla.
   Genom att välja rätt säkerhetsnivå, vidta effektiva säkerhetsåtgärder och göra kloka investeringar kan man få lönsamhet i säkerhetsarbetet.
   Klas Nilsson är säkerhetskonsult och driver företaget Security Manager sedan 1995 var slogan är Turn Security from Cost to Asset. Boken är ett komplement och en tillämpning av Säkerhetsboken skriven av Klas Nilsson och Hans Wermdalen.
Boken är en bra introduktion och kan vara en inspirationskälla för både VD och andra beslutsfattare i ledningsgruppen, för säkerhetschefer och studenter som vill sätta sig in i den utmanande uppgiften att leda säkerhetsarbetet på ett rationellt och ekonomiskt sätt.

Lönsam Säkerhet av Klas Nilsson, CPP, PCI, PSP

Huvudområden i boken

Tillgångar, värdefulla och verksamhetskritiska. Hobilden, den nuvarande och den framtida. Direkta och indirekta konsekvenser. Metoder för skydd och kontinuitet. Reaktiv och proaktiv säkerhetsorganisation. Investeringar, grundinvestering och löpande kostndader. Hur man mäter skyddsåtgärdernas effektivitet. Hur man mäter kostnadseffekten. Mätetal för säkerhetsarbetet och följa upp lönsamheten.Security Manager  |  Säkerhetsboken  |  Bostadsskydd  |  Säkerhetsbloggen  |  Skytteloggboken