Lönsam säkerhet
 
 
  Hem | Författaren | Föredrag | Senaste nytt | Kontakt
Klas Nilsson

Författaren

Klas Nilsson, CPP, PCI, PSP, CFE, CISM, CPOI, MCP 2.0

Klas Nilsson började arbeta med säkerhet 1993 efter en säkerhetsutbildning i England. 1995 startade han konsultfirman Security Manager och har under mitten av 90-talet i huvudsak arbetat med IT- och informationssäkerhet och de senaste åren med utredningar, konsultation och säkerhetsutbildning. Under åren har han även haft flera chefsbefattningar, bland annat som säkerhetschef vid Aktiesparinvest, Grand Hôtel Stockholm och koncernsäkerhetschef vid Ålands Penningautomatförening. Han har åtta personcertifieringar inom fysisk säkerhet, säkerhetsledning, informationssäkerhet och utredningsteknik, samt studerat kriminologi vid Stockholms universitet och riskhantering vid Karlstads universitet. Klas är aktiv medlem i ASIS International sedan 2003 och blev invald i svenska styrelsen 2005 som certifieringsrepresentant och webbmaster. Under sina år i styrelsen har Klas bland annat utvecklat föreningens webbplats men framförallt bidragit till att etablera ASIS certifieringar i Sverige. 2010 blev Klas utsedd av ASIS president till Regional Vice President (RVP) för ASIS International i Norden och Baltikum. I januari 2012 mottog han ASIS president's Honors: Outstanding Regional Vice President of the Year 2011.Säkerhetsboken 3.0

Säkerhetsboken 3.0

När Säkerhetsboken 2.0 hade publicerats fanns det några saker som vi ville skriva om, men som ännu inte var klara, t.ex. den nya kameraövervakningslagen som kom först ett år senare. I januari 2013 påbörjades uppdateringen av Säkerhetsboken inför den 3:e utgåvan. Hela boken fick en ordentlig genomgång, statistik och lagar uppdaterades, två kapitel skrevs om och flera kapitel kompletterades. Den stora förändringen i boken var kapitlet Säkerhetsledning som även kom att handla om verksamhetsstyrning och företagsekonomi. Samt kapitlet Kris- och kontinuitetshantering där kontinuitet blev det stora tillskottet. Det blev totalt 72 nya sidor i den tredje utgåvan och denna gången var det tryckeriets maxtjocklek om 750 sidor som satte gränsen.

Säkerhetsboken 3.0 publicerades den 30 juli 2013. Nu är vi så pass nöjda med boken att det sannolikt kommer att dröja ett par år innan det kommer ut en ny utgåva av Säkerhetsboken. Boken finns att köpa här och provläsa på Google Books.
Säkerhetsboken 2.0

Säkerhetsboken 2.0

Hans och Klas påbörjade skrivandet av Säkerhetsboken 2.0 så snart boken ASIS International Sweden 1990-2010 blev klar i september 2010. Tanken med Säkerhetsboken 2.0 var att försöka skriva ett nytt referensverk som helst skulle vara lika nydanande och inspirerande som den första utgåvan var när den publicerades 1992. Mycket hinner hända på 20 år och skrivandet tog längre tid än beräknat. Det tog 20 månader att skriva Säkerhetsboken 2.0 och den publicerades i början av juli 2012. Säkerhetsboken fick ett kapitel om Skydd mot terrorism, dels på grund av självmordsbombaren i december 2010 men även inspirerad av boken Företagen och terrorismen som Wermdalen publicerade 1977. Professionella nätverk har också blivit allt viktigare så även boken om ASIS International blev en inspirationskälla till den nya Säkerhetsboken.

Säkerhetsboken 2.0 hade en upplaga på 543 exemplar plus pliktexemplar och fanns till försäljning under 13 månader, mellan den 3 juli 2012 till den 30 juli 2013. Säkerhetsboken 2.0 trycks inte längre men finns på några bibliotek och att provläsa på Google Books.


ASIS International Sweden 1990-2010

ASIS International Sweden 1990-2010

Hans och Klas skrev boken ASIS International 1990-2010 sommaren 2010 inför ASIS International Swedens 20 års jubileum. Boken är en historisk tillbakablick på den svenska delen av föreningen som främjat säkerhetsarbetets utveckling nationellt och internationellt under 20 år. Boken innehåller dels berättelser ur det svenska chaptrets 20-åriga historia men beskriver även samtida händelser som påverkat utvecklingen av säkerhetsarbetet.

Bokens upplaga var 602 exemplar och delades ut till medlemmarna i ASIS, tills lagret tog slut. Boken trycks inte längre men finns på några bibliotek och Google Books.Security Manager  |  Säkerhetsboken  |  Bostadsskydd  |  Säkerhetsbloggen  |  Skytteloggboken